MKT

Vi på Sune Jansson Åkeri AB jobbar mycket på vårt arbete inom Miljö. Kvalitet och Säkerhet. Vi innehar idag fyra certifieringar som ett bevis på att vårt arbete inom detta fält.

Vi jobbar med vårt MKT-arbete löpande genom att hålla våra dokument levande och lägger en stor vikt på att ta vårt ansvar inom dessa områden.

Sedan 2021 har åkeriet varit en del i Miljöklivet där fokuset på tunga fordon med LBG som drivmedel har haft ett stort fokus hos oss.

För att garantera säkerheten kräver vi att personalen följer de lagar och regler som gäller, såväl i trafiken som åkeriets interna policys. Vi utbildar alltid våra förare i att hantera farligt gods (ADR-utbildning) och kontinuerlig fortbildning i YKB pågår löpande för våra chaufförer.

Våra chaufförer genomgår även Schenkers Livs och läkemedelsutbildning för att säkerställa transporter av dess sort.

Alla chaufförer besitter även truckkort vilket gör att lastning och lossning kan ske ännu snabbare och säkrare.

Snabbanslutning