APL

Gör dig redo för arbetslivet

Vi tar emot elever från skolan som är redo att axla yrkeslivet och behöver en APL plats. Vi kan erbjuda ett varierat och lärorikt upplägg med arbetsuppgifter som skildrar verkligheten och förbereder er för yrkeslivet. Med stora möjligheter till sommarjobb och framtida anställningar.

Följande orter tar emot APL elever:

 • Uddevalla
 • Göteborg
 • Kristianstad
 • Norrköping
 • Karlstad

För mer information kontakta

Emma Andersson, Personalansvarig
emma.andersson@janssonakeri.se
0522-51 88 47 / 070-64 91 283

För dig som elev

Viktig information

Vi vill att du som elev ska ha en så lyckad och givande APL period hos oss som möjligt. Den skall spegla yrkeslivet och vara förberedande av vad som krävs av dig när det är dags att axla rollen som chaufför. Vi kan nästan utlova att genomför du ett bra jobb och ger gott intryck under dina APL-perioder hos oss är chansen mycket god att få sommarjobb och vidare anställning hos oss!

För att vara så förbered som möjligt när det är dags för kanske din första, eller en av alla dina APL-perioder under din skoltid. Ställer vi som företag följande krav:

 • Du som elev ansvarar för kontakten med chauffören och gör upp tider och samlingsplats. Viktigt att du kommer i tid och meddelar oss om du blir sjuk. Vid osäkerhet stäm av med chauffören i samband med första kontakt.
 • Du som elev ansvarar för att bära varselkläder + skyddsskor (vid osäkerhet prata med din lärare eller chauffören du ska åka med).
 • Vi ställer som krav att du deltar aktivt i det arbete vår chaufför utför. Exempelvis medverka att lossa och lassa gods, hjälpa till med godset till kund, glatt och positivt bemötande mot kunder, lärdom kring våra linjer, intresse kring fordon mm.
 • Har du kommit så långt i din praktik att du själv kör något av våra fordon ställer vi som krav att du inför turen har en genomgång av fordonet samt sätter dig in i vart och vad det är vi kör.
 • Hålla givna hastighetsgränser, respektera och följa gällande lagar, förordningar och trafikregler
 • Använda bilbälte
 • Vara nykter- och drogfri
 • Utvärdering sker utifrån skolans ”uppföljningsenkät” samt att vår HR tillsammans med chauffören genomför en utvärdering kring din APL-period. Här värderas kunskap, engagemang, intresse och socialt bemötande. Detta ligger sedan till grund för eventuell vidare anställning under sommaren och framåt.

För lärare/skola

Hur ni ansöker

Så här går du till väga för att ansöka om APL-period för elever

Mejla din ansökning för APL till emma.andersson@janssonakeri.se

Följande behövs:

 • Skola
 • Namn/Elev
 • Kontaktuppgift Elev
 • Kontaktperson Skola
 • Period (veckor/dagar)
 • ADR behörighet

Snabbanslutning